Delprojekt

Här hittar du mer information om de olika delprojekten.

» TI 1
Mottagarorganisation Syd

» TI 2
Marknadsföring – sydsvenska världsanläggningar

» TI 3
Mötesplats Lund NE

» TI 4
Uppdatera och förankra den existerande framsynen

» TI 5
ESS och MAX IV som innovationskraft för näringslivet

» TI 6
ESS och MAX IV som tillväxtmotor för det regionala och lokala näringslivet

» TA 1
Samhällsplanering och transportinfrastruktur

» TA 2
Markregister Syd

» TA 3
Förstudie kring kompetensförsörjning

© skane.com 2017