Om projektet

ESS MAX IV i regionen - TITA skapar förutsättningar för tillväxt. Aktörer i Skåne och Blekinge är redo att genom samverkansprojektet ta tillvara möjligheterna som etableringen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV innebär.

Utifrån slutsatserna i rapporten ESS i Lund – effekter på regional utveckling har två nya projekt arbetats fram:

  • ESS MAX IV – Tillväxt Innovation (TI) 
  • ESS MAX IV – Tillgänglighet Attraktivitet (TA).

 

Projekten medfinansieras av alla kommuner i Skåne, Region Skåne, Region Blekinge, Invest in Skåne, Länsstyrelsen i Skåne, ESS, Malmö högskola, Lunds universitet, Kristianstad högskola, SLU Alnarp, Blekinge Tekniska Högskola samt Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Beslut om medfinansiering från ERUF fattades den 7 april 2010. 

Projekten drivs som ett projekt under samlingsnamnet ESS MAX IV i regionen – TITA. Syftet är att stärka tillväxten, innovationsstrukturen, tillgängligheten och attraktiviteten i regionen till följd av etableringen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV.

ESS MAX IV i regionen – Tillväxt Innovation (TI) har sex delprojekt och en totalbudget på ca 27,7 miljoner. 

 

ESS MAX IV i regionen – Tillgänglighet Attraktivitet (TA) har tre delprojekt och en totalbudget på ca 19,6 miljoner.

 

Via navigeringsflikarna ovan kan du hitta information om projektets bakgrund, syfte och mål.

» Ladda ner arbetsprogrammet för TITA-projektet
(Uppdaterat 19 dec 2011)

© skane.com 2017