Rapporter

Nedan finns samtliga rapporter som tagits fram inom ramen för TITA till nedladdning. För beställning av tryckta exemplar kontakta snarast kommunikationsansvarig Jessica Schale på: jessica.schale@skane.se

 Slutrapport


 

Slutrapport TITA    

Slutrapport TITA - lång
Ladda ner pdf (lång version) »
Ansvarsmatris (pdf) » 

Slutrapport TITA     Slutrapport TITA - kort
Ladda ner pdf (kort version) »
Slutrapport TITA     Final report TITA - short
Download pdf (short version) »
Slutrapport TITA     Final report TITA - long
Download pdf (long version) »

 

Delprojekten slutrapporter


 

    TA1 - Samhällsplanering och transportinfrastruktur
Ladda ner som pdf (svenska) » 
   

TA2 - Markregister Syd
Ladda ner som pdf (svenska) » 

    TA3 - Förstudie kring kompetensförsörjning
Ladda ner som pdf (svenska) » 
    TI1 - Mottagarorganisation Syd
Ladda ner som pdf (svenska) » 
    TI2 - Marknadsföring sydsvenska världsanläggningar
Ladda ner som pdf (svenska) » 
    TI3 - Mötesplats Lund NE
Ladda ner som pdf (svenska) » 
    TI4 - Uppdatera och förankra den existerande framsynen
Ladda ner som pdf (svenska) » 
    TI5 - ESS och MAX IV som innovationskraft för näringslivet
Ladda ner som pdf (svenska) » 
Download as pdf (English) »
    TI6 - ESS och MAX IV som tillväxtmotor för det lokala och regionala näringslivet
Ladda ner som pdf (svenska) » 

 

Rapporter


    TITA – lärdomar om regional mobilisering.
Erfarenheter från följeforskning om genomförandet av ESS MAX IV i regionen – TITA
Ladda ner som pdf (svenska) »
    Achieving growth from ESS and
MAX IV

Download as pdf (English) » 
    Kartläggning av mottagarorganisationer
Erfarenheter från fem europeiska regioner med större forskningsinfrastruktur.
Ladda ner som pdf (svenska) » 

    Lathund för offentliga upphandlingar
Ladda ner som pdf (svenska) » 
    Förstudie kring ett framtida digitalt markregister
Ladda ner som pdf (svenska) » 
    Transportinfrastrukturrapport
Ladda ner som pdf (svenska) » 
    Attraktivitet och tolerans
Ladda ner som pdf (svenska) » 
    Utveckling av kongressverksamheten
Ladda ner som pdf (svenska) » 
    Resmöjligheter med kollektivtrafik till Lund NE
Ladda ner som pdf (svenska) » 
    Resmöjligheter med kollektivtrafik i Lunds tätort
Ladda ner som pdf (svenska) » 
    Livskraftiga orter – som effekt av ESS och MAX IV
Ladda ner som pdf (svenska) » 
    Effekter på bostadsbyggandet i Skåne till följd av ESS och MAX IV
Ladda ner som pdf (svenska) » 
    Mötesplats Lund NE
Ladda ner som pdf (svenska) » 
    Internationella fallstudier
(delrapport 1)
Ladda ner som pdf (svenska) » 
    Nulägesanalys Skåne-Blekinge
(delrapport 2)
Ladda ner som pdf (svenska) » 
      Strategiska rekommendationer Skåne-Blekinge (delrapport 3)
Ladda ner som pdf (svenska) » 
    XS
Förstudie med uppskattningar av förväntade besökarsiffror, kvadratmeter, intäkter, kostnader och annat.
Ladda ner som pdf (svenska) » 
   

Internationella skolor
Analys av internationella skolor i Skåne och Blekinge.
Ladda ner som pdf (svenska) » 

    Kreativa mötesplatser Lund NE/Brunnshög
En intervjustudie med användare av MAX-lab och andra forskningsanläggnigar
Ladda ner som pdf (svenska) » 
    Tillväxt kommer inte av sig själv
Vikten av starka kopplingar mellan ESS och MAX IV, utbildningssystemet och industrin.
Läs på webben (svenska) »
Ladda ner som pdf (svenska) »
   

Stadens möjligheter - platser och stråk
Läs på webben (svenska) »
Ladda ner som PDF (svenska) »

    De kommer till Skåne? - som en effekt av av ESS/MAX IV-etableringen
(Kortversion)
Ladda ner som pdf (svenska) »
    Industrins framtida kopplingar till ESS och MAX IV
Läs på webben (svenska) »
Ladda ner som pdf (svenska) »
   

Affärsmöjligheter i spåren av ESS & MAX IV (Kortversion)
Läs på webben (svenska) »
Ladda ner som pdf (svenska) »

För fullständig version eller tryckta exemplar kontakta delprojektledare Maria Grynge

   

Vem kommer till Skåne -
som en effekt av ESS/MAX IV etableringen?
Läs på webben (svenska) »
Ladda ner som pdf (svenska) »

    Transportinfrastrukturen med ESS och MAX IV
- Förstudie
Läs på webben (svenska) »
Ladda ner som pdf (svenska) »
    Utbildnings- och kompetensbehov i spåren av ESS och MAX IV – ett kunskapsunderlag
Läs på webben (svenska) »
Ladda ner som pdf (svenska) »
  
   

coLAB CITY
En jämförande studie av forskningsmiljöer
- Skapad av smog studio på uppdrag av TI 3

Läs direkt på webben »

 
   

Ljus som en samlande idé
- PM skapat av Maria Gerling, TI 5

Ladda ner som pdf (sv) »


 

Förstudie

   

ESS i Lund - effekter på regional utveckling
Läs direkt på webben (svenska) »
Ladda ner som pdf (english) »
Ladda ner kortversion på svenska »
Ladda ner kortversion på engelska »


© skane.com 2017