TA 3 - Förstudie kring kompetensförsörjning

Här hittar du aktuell information om delprojektet.

Tillväxt kommer inte av sig självt!
30 mars 2012

Nu är kortversionen av TA3 rapporten om utbildnings- och kompetensbehov i spåren av ESS och MAX IV klar och går att ladda ned som pdf-fil här nedan.
Kortversionens fullständiga namn är "Tillväxt kommer inte av sig självt - vikten av starka kopplingar mellan ESS och MAX IV", utbildningssystemet och industrin. Detta är ett lättläst och angeläget kunskapsunderlag som tar sig an frågan om kompetensförsörjning både ur ett industriperspektiv och ur ett utbildningsperspektiv.

» Ladda ned rapporten här!20 januari 2011

En kartläggning av effekter på den regionala kompetensförsörjningen i regioner där liknande forskningsanläggningar har etablerats ska göras. Kartläggningen, som drar i gång i februari och håller på fram till sommaren, ger en bild av erfarenheter från andra regioner. Detta kan sedan jämföras med Skåne-Blekinge/Öresundsregionens förutsättningar. Resultaten kommer härefter diskuteras i olika forum, till exempel Kompetensplattform för Skåne.

© skane.com 2017