TI 1- Mottagarorganisation Syd

Här hittar du aktuell information om delprojektet.

Movingtosouthernsweden.com lanserad

Samlingsportalen movingtosouthernsweden.com (sk mottagarportalen) är nu lanserad med syfte att guida utländska inflyttande företag och individer rätt i regionen. Här hittar man nyttig information om allt från skatteregler och försäkringar till internationella skolor och boende.

www.movingtosouthernsweden.com

Har du synpunkter eller idéer om sajten, hör gärna av dig till susanne.mattsson@skane.com.


Mottagarportalen tar form, november 2011

På det senaste arbetsgruppsmötet den 29 november presenterades skisser på hur mottagarportalen skulle kunna se ut. Konceptskisser har tagits fram på portalens uppbyggnad i sin helhet dels på hur den skulle kunna visas i andra digitala kanaler såsom en telefon eller läsplatta.


» Ladda ner konceptskisser (pdf)

» Läs minnesanteckningar från mötet (pdf)


Uppdaterat arbetsprogram, september 2011

Ett uppdaterat arbetsprogram (pdf) för projektet finns att ladda ner här.Kartläggning av internationella skolor i regionen
Som en del av uppbyggnaden av en mottagarorganisation har projektet gjort en kartläggning av internationella skolor i Skåne/Blekinge och Storköpenhamn. Resultatet finns på

» internationalschools.skane.orgStudieresa till Japan,  november 2010

Invest in Skåne arrangerade en studieresa till Japan för att besöka anläggningarna J-parc och Spring-8.

» Läs mer härStudieresa till Hamburg, oktober 2010

Arbetsgrupperna för två TITA-delprojekt besökte forskningscentret DESY i Hamburg.

» Läs mer här

 

© skane.com 2017