TI 6 - ESS och MAX IV som tillväxtmotor för det regionala och lokala näringslivet

Här hittar du aktuell information om delprojektet.

ITER Business Forum 2011
25 januari 2012

Vad kan vi lära av ITER Business Forums sätt att arbeta mot näringslivet?
Läs om de lärdomar och goda ideér som vi har med oss hem efter två inspirerande konferensdagar  i Manosque i södra Frankrike. 

» Klicka här för att läsa reserapporten!

 


 

 

 Vi möter företagen både vid frukost, lunch och middag!
9 november 2011

Antalet företagsträffar som delprojektet bjuds in till har ökat markant under hösten. Vid frukost-, lunch- och kvällsträffar informerar TI6 företagen direkt om hur de kan hålla sig informerade om vad som är på gång kring etableringarna. De flesta träffarna drivs på initiativ av näringslivsansvariga i kommunerna. Bara sedan augusti har föredrag hållits på ett tiotal platser, i bl a Kristianstad, Ystad, Vellinge, Höör, Staffanstorp, Malmö och Bromölla. Ca 500 personer har deltagit vid dessa träffar. Fram till jul är idag ytterligare 6 träffar inbokade

 


 

Kartläggningen "Affärsmöjligheter i spåren av ESS och MAX IV" är nu klar
8 november 2011

Kontakta maria.heinessongrynge@skane.se om du vill ta del av materialet. Inom kort kommer ett utdrag ur rapporten som ska distribueras till företag.

» Läs mer i artikeln "Skånska företag slåss om 18 miljarder"
» Ladda ner kortversionen av rapporten som pdf


 

Upphandlingar - what's in it for me?
8 november 2011

I Lund, Hässleholm och Ronneby har vi nu genomfört seminarier på temat upphandlingar. Fokus var Lagen om offentlig upphandling och ca 100 personer deltog. Framöver har vi för avsikt att på tillvaxtmotor.se synliggöra företag som erbjuder djupare utbildning och personliga rådgivare.

 


Seminarier kring upphandlingar
19 september 2011

 

Nu är det dags för kompetensutveckling i upphandlingsfrågor. Vi bjuder in företag i regionen till ett tillfälle i Lund (19 okt) och ett i Hässleholm (26 okt). Båda äger rum kl 13.30 - 16.30. Frågor som lyfts upp är bland annat:

  • Vad är offentlig upphandling och hur ser processen ut? (Både ur ett svenskt och internationellt perspektiv).
  • Viktigt att tänka på då du lämnar anbud och hur kan du öka dina chanser?
  • Några lyckade exempel

 

» Klicka här för att läsa mer och anmäla dig


 

 Tillväxtmotor.se är nu öppen!
16 september

Sidan samlar information som är relevant för företag i regionen. Den innehåller grundläggande information om anläggningarna, om upphandlingar, efterfrågan etc. Under återstående tid av TITA testar vi sidan för att sedan se hur den här typen av information bäst kanaliseras till företagen.

» Gå direkt till tillvaxtmotor.se


 

Intressentgruppsmöte
30 augusti 2011

Detta möte ägnades främst åt att avrapportera pågående analyser etc. En längre presentation av "Affärsmöjligheter i spåren av ESS och MAX IV" gavs och även av "Benchmarking kring konsortiebyggande". Se minnesanteckningar nedan.


 

Power Point att använda!
25 augusti 2011

Inom delprojektet har vi tagit fram en presentation (power point) med tillhörande talmanus. Syftet är att på en kortare stund kunna ge företag i regionen en bild av vad som händer i samband med etableringarna. Den innehåller kort information om anläggningarna och den sätter TITA-satsningen i ett sammanhang.

» Ladda ner presentationen (PDF)
» Ladda ner talmanus till presentationen (PDF, version 1.0)


 

Kommande möten
5 augusti 2011

Intressentgruppen - 30 augusti kl 9.30-13.00
Projektgruppen - 7 september kl 9.30-12.00 på ESS i Lund


 

Känner företag i regionen till ESS och MAX IV?
Fredagen den 2 september

Frågan har vi ställt till 500 små och medelstora företag i Skåne och Blekinge. Resultatet avser vi inom delprojektet "ESS och MAX IV som tillväxtmotor för näringslivet" använda som en form av "nollmätning".

» Ladda ner kännedomsanalysen (PDF)


 

Information till intressentgruppen
20 juni 2011

Följande informationspunkter har skickats ut till Intressentgruppen för vidareförmedling till företag i regionen:

Nu är det klart hur MAX IV ska se ut
Grönt, grått och blått med en svindlande utsikt. Idag, Den 10 juni, presenterades hur det nya forskningslaboratoriet MAX IV kommer att se ut. Det är Fojab och Snøhetta som är arkitekterna bakom både husen och omgivande landskap.
» Läs pressmeddelanden och se bilder här

Mekanisk Design - Upphandling
Aktuell upphandling från MAX IV – laboratoriet kring Mekanisk Design finner du på www.opic.com, sök på Lunds Universitet. Upphandlingen ligger ute fram till den 15 augusti. Inom kort kommer upphandling kring Mekanisk Tillverkning.

Informationsmöte om CATE 24 augusti i Lund
Projektet CATE (Cluster for accelerator technology) söker företag som är intresserade av att vara med och tillverka en acceleratormodul. Det kan vara företag inom branscherna finmekanik, elektronik, instumentation och företag med kompetenser kring supraledande magneter. Välkommen på ett informationsmöte den 24 augusti kl.14.00-16.00 i Lund (Östra Vallgatan 14).
» Gör din anmälan här

Studiebesök på MAX-lab
Vi bjuder in dig som företagare i Skåne och Blekinge att delta i ett studiebesök med guidad rundvisning i experimenthallen på MAX-lab, Ole Römers väg 1 i Lund, den 12 september kl.10-12. Reservera dagen och anmält ditt intresse till maria.heinessongrynge@skane.se. Finns fortfarande platser kvar.

ESS-upphandling av "Ramavtal för konsulter med olika kompetenser"
Upphandlingen gäller diverse konsulttjänster. För tillgänglig information se ESS hemsida www.esss.se under rubriken Upphandlingar alternativt följande länk till Tender Electronic Daily

Det går även bra att kontakta procurement@esss.se för ytterligare info. Ni kan begära underlag via mailadressen ovan t.o.m. 30/6. Anbuden skall sedan vara inlämnade senast den 11/7 2011.

 


 

Projektgruppsmöte
15 juni 2011

Senaste projektgruppsmötet hölls tillsammans med projektgruppen TA3 "Förstudie kring kompetensförsörjning" den 25 maj på Dunkers Kulturhus i Helsingborg. Fokus lades på de två studier som nu genomförs i projekten, dels kring kompetensförsörjning och dels kring affärsmöjligheter. Spännande diskussioner fördes bl a kring hur resultaten på ett effektivt sätt kan kommuniceras och vilken roll vi som offentliga aktörer kan ta i frågan.

» Läs minnesanteckningar här


 

Seminarierna är över
16 maj 2011

Seminarieserien ”ESS och MAX IV – affärsmöjligheter för dig!” är nu avslutad. I Helsingborg, Hässleholm, Sjöbo och Ronneby har företag fått en möjlighet att få veta mer om ESS och MAX IV samt fått en första bild av vilka affärsmöjligheter det kan finnas i samband med etableringarna. Seminarierna har varit välbesökta (370 pers) och genererat en första dialog mellan företag i regionen och anläggningarna. Under hösten kommer fler informationstillfällen för företag i regionen.
» Läs mer

 

  

Möte för projekt- och intressentgruppen
19 april 2011

I förra veckan hade vi inom TI6 möte i Intressentgruppen och i Projektgruppen. Minnesanteckningar se nedan. Mötena var också startskottet för den omfattande kartläggning vi nu gör "Affärsmöjligheter i spåren av ESS och MAX IV". Oxford Research har uppdraget att fram till den 1 september beskriva vilken typ av varor och tjänster som kommer efterfrågas fram till drift av anläggningarna samt vilka övriga investeringar vi kan ringa in. Kontakta gärna Maria Grynge för mer information om denna kartläggning.

 


 

Frukostmöte i Skurup
15 mars 2011

Idag var ”ESS- Framtidens materialforskning” huvudämne på det frukostmöte som arrangerades av Skurups kommun. Roger Eriksson från ESS gav en tydlig och inspirerande bild av ESS framväxt. Från TITA:s sida informerade vi om vad som är på gång inom TI6 och hur företagen kan delta i olika aktiviteter, nu närmast på vårens seminarier. Ett drygt 40-tal personer var på plats på Abbekås Hamnkrog.

 

 

 

 

 

 


 

Hur har andra gjort?
9 mars 2011
Under tre månader framöver fördjupar vi oss i frågeställningen hur företag vid andra stora investeringar gått samman. Under hösten planerar vi att kunna inspirera företag i regionen genom att visa på goda nationella och internationella exempel.

 


 

Projektspecifikation
28 februari 2011
Det finns nu en sammansatt projektspecifikation för TI6, inkl aktiviteter, tidplan etc. Du hittar dokumentet längst ner på sidan.

 


 

Seminarier under våren
23 januari 2011
En kartläggning av affärsmöjligheter och en seminarieserie riktad mot små och medelstora företag i regionen går av stapeln under våren. Seminarierna är en av de informationskanaler som delprojektet etablerar under den kommande tiden för att tydliggöra för målgruppen vilka potentiella affärsmöjligheter forskningsanläggningarnas etableringar kan leda till.

 


 

Intressentgruppsmöte
17 januari 2011
Intressentgruppen godkände i stora drag projektgruppens förslag på aktiviteter etc  för TI6 under 2011-2012. Gruppen kom också överens om att fortsätta arbetssättet med en intressentgrupp och en projektgrupp. Caroline Hansson informerade om projektet CATE (Cluster for Accelerator Technology) på dagens möte.

 


 

Projektgruppsmöte
12 januari 2011
Dagens projektgruppsmöte har summerat vad som gjorts fram till nu inom TI6, reflekterat över om vi missat något och lagt förslag på hur vi arbetar vidare. Det finns nu ett förslag att presentra för intressentgruppen om delprojektets genomförandefas.

 


 

Projektgruppsmöte
30 nov 2010
Projektgruppen har idag utifrån företagens informationsbehov planerat vilka aktiviteter delprojektet ska genomföra under 2011-2012.

 


 

Projektgruppsmöte
17 nov 2010
Första mötet i projektrgruppen.Gruppen tar fram intressentlista samt börjar fördjupa sig i vilka frågor företagen i regionen har kring etableringarna. Gruppen diskuterar också möjligheten att kunna kartlägga affärsmöjligheter.

 


 

Arbetsgruppsmöte
27 okt 2010
Andra mötet i TI6:s arbetsgrupp har avverkats. Projketledare Maria Grynge har under september-oktober intervjuat alla deltagare i delprojektet för att ringa in förväntningar. Resultatet av intervjuerna presenterades på dagens möte och projektledaren föreslog hur arbetet kan läggas upp framöver. Från dagens möte bildar denna grupp en intressentgrupp (ca 30 pers) och därtill kommer en mindre projektgrupp att bildas.

© skane.com 2017