Vad är ESS?

European Spallation Source (ESS) är ett planerat flervetenskapligt forskningscentrum baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla

Där ska forskarna kunna studera en mängd olika material – allt från plaster och proteiner till mediciner och molekyler – för att förstå hur det är uppbyggt och hur det fungerar.

ESS kommer att öppna nya möjligheter inom hälso-, miljö-, energi-, klimat-, transport- och ingenjörsvetenskap, läkemedel samt arkeologi. Tillsammans med den planerade MAX IV-anläggningen kommer ESS att bli ett nav i Europas infrastruktur för forskning. Två liknande, men mindre kraftfulla, anläggningar uppförs just nu i Tennessee, USA och utanför Tokyo, Japan.

ESS  i Lund

ESS är ett samarbetsprojekt mellan intresserade länder som gemensamt bygger, äger och driver anläggningen. ESS är därmed inget EU-projekt. ESS Scandinavia – ett konsortium bestående av de flesta ledande universitet och forskningsstationer i Skandinavien samt regionala organ – bildades 2001 och har verkat för att ESS ska byggas i Lund.

Den svenska regeringen beslutade i februari 2007 att erbjuda värdskapet för ESS. I samband med det gav regeringen Lunds universitet i uppdrag att bilda ett sekretariat för att planera för ESS, bygga upp kompetens och rekrytera forskare. Till föreståndare utsågs professor Colin Carlile, tidigare chef för Institut Laue-Langvin i Grenoble.

Den svenska regeringens avsiktsförklaring blev startskottet för ESS Scandinavias förhandlingar med europeiska regeringar och forskningsinstitut. Beslut om var ESS ska förläggas tas när de länder som är intresserade av att bygga och driva ESS gemensamt har byggt en koalition och slutit avtal med värdlandet.

Vid ett forskningsministermöte i Bryssel den 28 maj 2009 fick Sverige positiva besked i kampen om ESS. Sju länder, däribland Tyskland och Frankrike valde då att stödja Sveriges kandidatur, men inget formellt beslut togs. Den 3 juni enades Sverige och Spanien, som varit en av Sveriges huvudkonkurrenter, om att samarbeta. Därmed är det klart att ESS kommer att byggas i Lund.

Läs mer om ESS på www.esss.se (öppnas i nytt fönster)

© skane.com 2017