Vad är MAX IV?

MAX-lab i Lund är ett nationellt laboratorium som stödjer tre forskningsområden: acceleratorfysik, forskning baserad på användandet av synkrotronstrålning och kärnfysik som använder energirika elektroner. En fjärde generation av denna forskningsanläggning planeras i Lund – MAX IV. MAX IV kommer att bli den mest högpresterande synkrotronljusanläggningen i världen och kommer att möjliggöra nya framsteg inom ett stort antal områden som biomedicin, medicin, materialvetenskap, nanoteknologi, energiforskning, geologi och miljövetenskap.

Läs mer om MAX-lab och MAX IV på www.maxlab.lu.se (öppnas i nytt fönster)

© skane.com 2017